Markey is een customer experience tool voor de mkb'er.

Kleine bedrijven hebben vaak moeite met hun klanten nou echt te leren kennen. Vaak hebben ze er geen tijd of een (groot) budget voor, om daadwerkelijk data te vergaren over hun klanten. De kleine bedrijven willen natuurlijk net zo graag mee concurreren met de grotere jongens. Ik heet u welkom, Markey!

Markey de Toekomst voor de ZZP'er

Kleine bedrijven hebben vaak moeite met hun klanten nou echt te leren kennen. Vaak hebben ze er geen tijd of een (groot) budget voor, om daadwerkelijk data te vergaren over hun klanten.

Hiervoor is Markey, het is de tool voor de ZZP'er. De mkb'er bied Markey aan, aan hun klanten. Ze geven aan dat de klant korting kan krijgen, als ze Markey gebruiken over de gehele periode van bezoek tot nazorg van product x. Door echte klanten te gebruiken komt er relevante data naar boven.

Nu denk je; hoe werkt Markey? Dat gaat als volgt; vooraf zijn er voor de mkb'er custom vragen opgesteld, die binnen de klantreis passen van de mkb'er. Op deze vragen geeft de klant gedurende het proces, realtime feedback via Markey. Zo ontvangt het bedrijf kwalitatieve realtime feedback in het moment.

Natuurlijk moest de consument voor hun moeite ook iets terug krijgen, met een incentive kun je deze groep motiveren. De mkb'er kan dit zelf ingeven, zo kan er bijvoorbeeld een korting worden gegeven over de totaal prijs.

VRAAG
 • Hoe kan Hatch voor haar
 • toekomstige mkb klanten, de
 • klantervaring in kaart brengen?
PROCES
 • Onderzoek
 • Interviews
 • Testen
 • Evalueren
 • Vervolgstappen
ONTWERPBENADERING,
TRENDS & RELEVANTIE
 • UIX
 • Gamification
 • Service design
 • Customer Centric Experience
 • Commerciële potentie
DOELGROEP
 • mkb’ers
 • Consumenten
JAAR

2022

Project uitkomst

De vervolgstappen

Markey de tool voor de mkb’er. Om Markey daadwerkelijk verder te realiseren, moeten er nog een aantal stappen worden gemaakt. Tijdens de 6 maanden dat de onderzoeksvraag liep, is Markey getest bij een mkb’er.  Om te concluderen dat het ook een uitkomst is bij andere bedrijven, moet hiervoor nog verder op ingegaan worden door middel van onderzoek en testen.

Resultaten

Uit de testen kwam met de klanten van de mkb’er kwam naar voren dat er daadwerkelijk betere kwalitatieve feedback vergaard werd. De klanten gaven aan, dat dit komt door de realtime vragen die gesteld worden tijdens de klantreis. Hierdoor kreeg het bedrijf inzichten over de gehele reis en kwamen punten naar boven, waarbij het bedrijf zich kan optimaliseren. Dit allemaal voor een nog betere klant ervaring te bieden,

“We zien als klein bedrijf met weinig personeel al gedegen resultaten, ook al staat Markey nog in het begin van de ontwikkeling”

Een kleine impressie van Markey.

Some Cool Project Links

Kijk gerust rond en ervaar mijn werk en het proces daarvan. Je kan het prototype en het onderzoeksdocument met ieder detail hieronder vinden :).

ONDERZOEKSDOCUMENT
PROOF OF CONCEPT
ACTIVITIES

See other projects